Uncategorized

Royal-Security Glazing

By 02/02/2024 maart 25th, 2024 No Comments

Royal-Security Glazing

Royal-Security Glazing is een compleet programma als veiligheid het uitgangspunt is. Deze veiligheid kunnen we classificeren in een 4 tal sub groepen.

Doordat de dreiging en angst op alle niveau wereldwijd toeneemt is maximale bescherming het hoogst haalbare doel. Dit kan door de juiste keuzes te maken ten aanzien van de beglazing. De moderne hedendaagse technieken zorgen er voor dat verschillende glas configuraties mogelijk zijn waardoor er van lichte tot zware impact goede bescherming geboden kan worden.

Voor zowel architecturale, residentiele, Marine, of automotive toepassingen is Royal Securty Glazing een totaal programma en naar wens of eis te configureren.

Om een goed beeld te krijgen van impact hebben we in onze brochure Royal Security Glazing de mogelijkheden uiteen gezet. Onderaan de pagina kunt u deze brochure downloaden.

Zie ook “Veiligheidsglas

Royal safe anti vandal

Voor bescherming van kostbare objecten zoals led schermen in openbare ruimtes is het mogelijk om een goede bescherming te bieden tegen vandalisme. Hier is een programma voor waarbij Royal-float maar ook  Royal-Anti reflective de basis kan vormen. Op basis van de ingeschatte manuele impact kunnen we de juiste impact weerstand samenstellen. De Ball drop test EN 356 is hier een goede test methode voor. Deze test is bij Nissink Business Glass in eigen huis beschikbaar.

Royal-Anti graffiti conservering

Door de ontwikkeling van de mogelijkheden tot een speciale conservering van het oppervlak van glas, van zowel nieuw als ook van bestaande glas toepassingen, waarbij glas op atoom niveau een duurzame verbinding aan gegaan wordt met de Royal-Anti graffiti conservering worden alle poriën in het oppervlak afgesloten en ontstaat er een hydrofobe reactie door toegenomen oppervlakte spanning . Hierdoor zal de graffiti een slechte hechting krijgen aan het substraat en eenvoudig te reinigen zijn. Dit is een uitstekende toepassing voor beheersbaar onderhoud van openbare en kunst werken zoals bijvoorbeeld geluidschermen en abri’s.

Royal Safe Intrucion resistance (manuel)

Om Manuele impact te weren is het mogelijk om bij een juiste keuze van samenstellingen de weerstand enorm groot te maken. Hierdoor wordt de indringing van manuele aanvallen erg moeilijk gemaakt. Natuurlijk staat ook hier de verhouding impact en gereedschap in verhouding tot de indringingstijd.

Deze klasse drukken we uit in de EN 356 norm waarbij de kogel val test leidend is en afhankelijk van de hoogte en aantal inslagen van de metalen bal de klasse wordt bepaald. Deze loopt van P1A tot en met P8B. In de test tabellen vind u het overzicht.

Royal Safe Intrucion resistance (Forced entry)

Om geforceerde impact te weren is het mogelijk om bij de juiste keuze van samenstellingen de weerstand enorm groot te maken. Hierdoor wordt de  indringing van geforceerde aanvallen erg moeilijk gemaakt. Natuurlijk staat ook hier de verhouding impact en gereedschap in verhouding tot de in of doordringingstijd .

Deze klasse is volgens ASTM F1233 de standard methode getest en in bijhorende tabel uiteen gezet.

Royal Safe Intrucion resistance (Retrofitting and reinforcement USA)

Om zwaar geforceerde impact te weren bij entrees en beglazen kozijnen is het mogelijk om bij een juiste keuze van samenstellingen de weerstand enorm groot te maken. Hierdoor wordt de indringing van geforceerde aanvallen erg moeilijk gemaakt. Natuurlijk staat ook hier de verhouding impact en gereedschap in verhouding tot de in of doordringingstijd.

De Test 5-aa1 is een gecertificeerde standaard voor versterkte toepassingen voor commerciële entrees en systemen als ook kozijnen en beglazing. Zie onze brochure.

Royal Safe Panster glass

Door toenemende angst en geweld maar moderne aanvalstechnieken wordt het steeds belangrijker omtrent veiligheid de juiste keuzes te maken. Het Royal Pantser glas programma is een breed assortiment kogelwerende beglazing van zowel vlak als gebogen glas. Dit is zowel bij architecturale als ook automotive en marine applicaties toe te passen. Volgens de NEN-EN 1063 is er de classificatie methode voor kogelwerende beglazing. Hier kan een anti splinter optie van belang zijn om kans op letsel te minimaliseren.

Royal Safe Bomblasting resistance

In omgevingen waar oorlogsmunitie of een explosie risico is wordt het steeds belangrijker om omtrent veiligheid de juiste keuzes te maken. Het Royal Bomblasting resistance glasprogramma is een assortiment van explosie werende beglazing voor zowel vlak als gebogen glas. Dit is zowel bij architecturale als ook automotive en marine applicaties toe te passen.

Volgens de EN 13541 is er de classificatie methode voor explosie werende beglazing wat in een schok buis getest wordt. Hier kan een anti splinter optie van belang zijn om kans op letsel te minimaliseren. Zeker als de afstand van persoon tot glas pakket erg klein is zoals bijvoorbeeld in graafmachines.

Speciaal voor façades is er de Arena test gedaan. Dit is de de Spade Adam 2011. Door de juiste keuze interlayer is hier rond vliegend glas geminimaliseerd.

Royal Hurricane protective glazing

Raambreuk is een van de belangrijkste oorzaken van defecten aan gebouwen tijdens een orkaan of cycloon. Het gebruik van Royal Hurricane protective glazing in ramen en commerciële beglazingssystemen helpt bij het voldoen aan strenge nieuwe bouwvoorschriften in kustgebieden die gevoelig zijn voor stormen of waar extra bescherming tegen wind of storm nodig is.

Royal Hurricane protective glazing wordt gebruikt om gebouwen veiliger te maken tegen de dreiging van orkanen, cyclonen of andere zware weersbelastingen.

Voor meer informatie over Royal-Security Glazing kunt u de volgende brochure downloaden

Brochure Security Glazing
Translate »