Producten

Royal-Fire Safe

By december 18th, 2020 No Comments

Brandwerend glas – Royal-Fire Safe

Royal-Fire Safe
Royal-Fire Safe
Royal-Fire Safe

Brandwerend glas

Glas met een brandvertragende werking

Brandwerend glas wordt gerangschikt naar prestatieniveau, dat wil zeggen naar de duur van de brandwerendheid en de wijze van isolatie. De rangschikking van het brandwerend glas gebeurt aan de hand van verschillende criteria. Deze criteria zijn gebaseerd op de geldende voorschriften en worden aangepast aan de uiteindelijke toepassing van het glaswerk.

De brandwerendheid van brandwerend glas of glasconstructies steunt op drie basiscriteria:

 • Mechanische stabiliteit
  De brandwerende constructie moet tijdens en na de proef zijn mechanische stabiliteit behouden.
 • Vlamdichtheid
  Vlammen of ontvlambare gassen mogen niet door spleten of voegen in de constructie gaan.
 • Thermische isolatie
  De temperatuur van de constructie aan de publiekzijde mag gemiddeld tot maximaal 140°C stijgen of 180°C gelijk welk punt, ook wanneer de temperatuur in de oven na 30 minuten 821°C en na 60 minuten 925°C is.

Voordelen brandwerende glas

 • Volledig transparant, onbelemmerd doorzicht
 • Gaat de verspreiding van vlammen, rook en gassen tegen
 • Getest in vele toepassingsmogelijkheden
 • Volledig afgestemd op het bouwbesluit
 • Beperkt de doorgang van warmtestraling, waardoor ook grotere glaswanden mogelijk zijn
 • Toepasbaar voor scheidingswanden, deuren, gevels, daken e.d.
 • Brandwerend glas heeft goede geluidsisolerende eigenschapen

Soorten brandwerend glas

Als een brand uitbreekt in een gebouw moeten de aanwezige mensen kunnen vluchten. Dat gebeurt via een deel van het gebouw waar de brand zich niet uitbreidt. Een opsplitsing van het gebouw in verschillende delen (compartimenten) is noodzakelijk. De overheid en de brandweer leggen brandcompartimenten en vluchtwegen op. Om te verhinderen dat de brand naar een ander compartiment overspringt moeten brandbestendige bouwmaterialen gebruikt worden.

De toenemende normen inzake brandveiligheid eisen meer & meer het gebruik van ‘brandwerende’ beglazing voor publiek toegankelijke gebouwen (ziekenhuizen, scholen, administratieve gebouwen, …). Deze zijn gehomologeerd in tijdspannes per uur (1/4u, 1/2u, 1u, 1u1/2, 2u).

Enkel brandwerend glas

Enkel brandwerend glas bestaat uit een enkel geharde ruit, die voorzien is van een brandwerende coating. Deze beglazing is te verkrijgen in eenzijdig of tweezijdig brandwerend, 30 minuten of 60 minuten vertragingstijd.

Isolerend brandwerend glas

Dit glas bestaat uit een isolerende combinatie, evt. voorzien van een zonwerende en/of zelfreinigende coating. Deze beglazing kan worden uitgevoerd in dubbelglas, HR+ of HR++. Hierdoor krijgt de beglazing naast het brandwerend eigenschap ook isolerende eigenschappen. Deze beglazing is te verkrijgen met 30 minuten of 60 minuten vertragingstijd.

Royal-Fire Safe
Royal-Fire Safe

De brandverklaringen zijn volgens de Europese normen herschreven:

Royal-Fire Safe

E –
brandstabiliteit

Royal-Fire Safe

Ew – brandstabiel met beperking van warmtestraling

Royal-Fire Safe

EI – brandstabiel en isolerend tegen de hitte

Translate »